Garantija

www.kristinboots.lv precēm tiek nodrošināta LR likumdošanā noteiktā garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme, rēķins vai čeks, kurā norādīts pirkšanas laiks un summa.

Garantijas nosacījumi:

1. Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas, nepareizas preces lietošanas procesā.
2. Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
3. Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja nav marķēts, ka “ūdensizturīgs”.
4. Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
5. Garantijas neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
6. Garantija neattiecas uz remontā bijušiem apaviem vai veiktajam remontam mājas apstākļos.
7. Mēs nepieņemam apavus ar defektiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
8. Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.